POISŤOVNE

Ak chcete poškodené autosklo riešiť ako poistnú udalosť, musíte mať uzatvorené havarijné poistenie (KASKO), alebo poistenie čelného skla (PČS).

PČS, KASKO a iné druhy poistenia (zodpovednosť za škody spôsobené pri výkone povolania, lom strojov...) Vás chránia pred finančným krytím škodových udalostí. Poradte sa s odborníkmi, aby ste predišli nesprávnym rozhodnutiam.

V dolnej časti našej stránky sú zobrazené logá poisťovní. Po kliknutí na logo sa Vám zobrazia potrebné rady a tlačivá na hlásenie poistných udalostí.

Pre nahlásenie poistnej udalosti klikite na logo konkrétnej poisťovne

http://images.forbes.com/media/lists/companies/axa-group_200x200.jpghttp://gpwebpay.cz/Content/imgs/logo_csob@2x.pnghttp://images.forbes.com/media/lists/companies/axa-group_200x200.jpghttp://www.wuestenrot.sk/documents/12493195/Logo-Wustenrot

© 2007-2024 ANZ s.r.o. - All rights reserved